Szkoła podstawowa nr 24 we Wrocławiu
 

 

 

 

 

 

Szkoła podstawowa na Złotnikach — niezbędne informacje i galerie zdjęć. Sprawdź, czym żyje na co dzień szkoła podstawowa nr 24 we Wrocławiu.

Po okresie przymusowej kwarantanny szkoła podstawowa nr 24 na Złotnikach rozpoczęła na nowo prowadzenie zajęć z dniem 1 września 2020. W tym miejscu zgromadziliśmy garść informacji na temat działalności SP nr 24 we Wrocławiu.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Szkoła podstawowa na Złotnikach 

Szkoła na Złotnikach istnieje od chwili, gdy pojawili się tu pierwsi osadnicy polscy po zakończeniu II wojny światowej. Działa od pierwszych powojennych lat  i zasadniczo jej funkcja nadal pozostaje niezmienna. Jej historia pokazuje, że jednak na przestrzeni lat wiele się w szkole zmieniło, powstała między innymi sala gimnastyczna i oddział przedszkola, działającego od kilku lat na terenie placówki. Obecnie jest to zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 we Wrocławiu, w którym uczy się dzieci nie tylko z terenu osiedla Złotniki.

SP 24 we Wrocławiu

70 lat istnienia szkoły podstawowej nr 24 we Wrocławiu zmieniło się w jej wnętrzu i jej najbliższym otoczeniu bardzo wiele. Minęły już czasy niewielkiej sali gimnastycznej, stworzonej na skutek połączenia dwóch zwykłych sal lekcyjnych za pomocą wyburzenia ściany. Od kilku lat adaptowane są kolejne pomieszczenia w budynku szkoły, przebudowy odbywają się dość regularnie. W wyniku remontu dachu stworzono sale lekcyjne na poddaszu, gdzie w kameralnej atmosferze dzieci mogą w mniejszych grupach brać udział w zajęciach językowych i informatycznych. 

Wyposażenie sal w SP 24 we Wrocławiu

Sale w szkole podstawowej na Złotnikach są nowoczesne, a sama szkoła dokłada starań, by móc rozwijać indywidualne uzdolnienia swoich uczniów w sposób odpowiedni. Takie nastawienie grona pedagogicznego w SP nr 24 we Wrocławiu sprawia, że zarówno uczące się w niej u dzieci, jak i zatrudnieni w szkole nauczyciele mają zapewnione odpowiednie warunki do codziennej nauki i pracy. 

Otoczenie SP nr 24 we Wrocławiu

Położenie na obrzeżach miasta sprawia, że szkoła podstawowa nr 24 jest otoczona zielenią. Pobliski park Złotnicki pozwala na organizację szkolnych wyjść dla dzieci, w ramach nie tylko zajęć wychowania fizycznego. Ponadto przy szkole znajduje się nowoczesne boisko, z którego mogą i korzystają chętnie mieszkańcy osiedla Złotniki. Warto dodać, że są to mieszkańcy w każdym wieku, co oznacza, że to miejsce rzeczywiście spełnia swoją rolę centrum uprawiania gier zespołowych. 

Realizacja programów edukacyjnych

SP nr 24 we Wrocławiu bierze również udział wielu programach miejskich. Zapewnia tym samym wszystkim swoim uczniom edukację na poziomie odpowiednim do wymagań, jakie są stawiane dziś nowoczesnym placówkom oświatowym w naszym kraju. Z tego też wynika znaczna popularność szkoły podstawowej w Złotnikach. W ciągu ostatnich lat szkoła cieszyła się wielkim zainteresowaniem wśród mieszkańców nie tylko osiedla Złotniki, ale również tych, którzy mieszkają na terenie Leśnicy i osiedli leżących w jej najbliższym sąsiedztwie.

Przedszkole na Złotnikach

Przedszkole przy szkole podstawowej nr 24 na Złotnikach od dobrych kilku lat cieszy się wciąż rosnącym zainteresowaniem rodziców, którzy w tej placówce oświatowej chcą umieścić swoje dzieci. Wiąże się to przede wszystkim z dużą rozbudową osiedla, na przestrzeni ostatnich lat liczba mieszkańców Złotnik rosła w naprawdę dużym tempie. Nadal rośnie, nic zatem dziwnego w tym, że nie słabnie zainteresowanie warunkami wychowywania dzieci w przedszkolu na Złotnikach, należącym do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 we Wrocławiu, mieszczącym się przy ulicy Częstochowskiej 24.

Przedszkolne sale zajęć wyposażone są w nowoczesne meble, dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci, ciekawie zaprojektowane kąciki zainteresowań, które inspirują dzieci do podejmowania różnorodnych form aktywności. Placówka posiada na swoim wyposażeniu bardzo wiele nowych sprzętów, między innymi wśród nich znajdują się multimedialne środki dydaktyczne, czyli komputery i tablice interaktywne, a także nowoczesny sprzęt rekreacyjno – sportowy. Całe zaplecze przedszkola w Złotnikach niewątpliwie sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka w pierwszym etapie procesu edukacji.

Otoczenie przedszkola na Złotnikach

Przedszkole 24 we Wrocławiu otoczone jest pięknym, dużym ogrodem z rozległym i bezpiecznym placem zabaw. Budynek przedszkola położony jest wśród zieleni, w sąsiedztwie Parku Złotnickiego. Umożliwia to zapewnienie wszystkim dzieciom w placówce odpowiedniej dozy zabaw i gier na świeżym powietrzu, tak istotnym z punktu widzenia prawidłowego rozwoju dzieci.

Zespół Szkolno Przedszkolny na Złotnikach

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Szkoła Podstawowa nr 24 we Wrocławiu – adres 

 
ul. Częstochowska 42
54-031 Wrocław

 
Tel.: (71) 798 69 20

Strona SP 24 we Wrocławiu: http://szkola.sp24.wroclaw.pl/

 

Przedszkole nr 24 we Wrocławiu


ul. Częstochowska 42
54-031 Wrocław

tel. +48 71 798 69 20
Wew. Intendent 112
Sekretariat 100
Wicedyrektor przedszkola 103
Po godzinie 16:00 – wew. 201

Strona internetowa przedszkola nr 24