Ocena mieszkania w Leśnicy – szczegółowe wyniki

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Tym razem wyniki ankiety w formie bardziej szczegółowej, która uwzględnia poszczególne osiedla. Te wyniki pojawiają się nie tylko dla osób lubiących dokładne wyliczenia. Ich analiza być może pozwoli na zorientowanie się w życiu osiedli skupionych wokół Leśnicy.

Osiedle osiedlu nierówne

Zostały w jednym miejscu zebrane wyniki z ankiety, jaka została przeprowadzona przed dwoma tygodniami po to, by lepiej zrozumieć blaski i cienie mieszkania w Leśnicy i jej satelickich osiedlach. Jak z łatwością można zauważyć, najbardziej aktywnym z ponad 500 osób biorących udział w ankiecie pochodziło z rejonu Stabłowic. Być może dla wielu osób będzie to zaskoczeniem, dla tych, którzy są mieszkańcami, zapewne nie. Rozległość i położenie po prostu zdecydowały o takiej liczbie. Tym samym zresztą namacalny dowód rosnącego zróżnicowania mieszkańców administracyjnie rozumianej Leśnicy, a co za tym idzie i ich potrzeb.

Mieszkania w Leśnicy i okolicy blaski i cienie

mieszkania w Leśnicy i okolicy a zakupy

Bardzo pouczające jest również zestawienie wyników wszystkich pomysłów na to, czego najbardziej – zdaniem mieszkańców – brakuje na ich osiedlach. Dla mieszkańców Stabłowic będzie to basen, dla mieszkańców Złotnik z kolei market spożywczy, dyskont lub też po prostu większy sklep. Dla zamieszkujących obszar Nowych Żernik będzie to jeszcze coś innego, podobnie z mieszkańcami Ratynia, Żar czy Mokrej. Ten punkt pokazuje wyraźnie, że istnieją pewne odrębności, które oparte są o lokalne uwarunkowania, rodzące innego rodzaju potrzeby. Te potrzeby, jak można sądzić na podstawie wyników tej ankiety, są niekiedy bardzo trudne do pogodzenia. Czasami nawet mogą być zupełnie sprzeczne i pod tym względem chyba także nie ma tutaj żadnych wątpliwości, że problemy tego typu mogą w przyszłości jedynie narastać.

Policzenie podobnie myślących

mieszkania w Leśnicy nocąTaki właśnie będzie, mam nadzieję, pożytek z tego osiedlowego badania stanu znajomości swojego otoczenia najbliższego i nieco dalszego. Niezbędne dla normalizacji życia w tym rejonie miasta wydaje się być właśnie konieczność rozpoznania i zrozumienia tych ograniczeń lub sprzeczności dążeń. Dopiero znając szerszy obraz wyzwań, przed jakim dziś stoi Leśnica i okolica, można zacząć zastanawiać się nad wspólnymi rozwiązaniami, dzięki którym uniknie się rozczarowań z powodu podjęciu decyzji o zakupie mieszkania w Leśnicy lub jej najbliższym sąsiedztwie. Trzeba jednak położenia nacisku na to, aby mieszkańcy w obrębie więcej niż jednego osiedla wchodzącego w skład jednostki terytorialnej Leśnica rozumieli swoją i innych sytuację.

Co po ankiecie na temat mieszkania w Leśnicy?

W obecnym kształcie nie ma potrzeby zmiany rewolucyjnej, żądań jak najszybszych terytorialnych zmian i pogłębiania osiedlowych podziałów w imię krótkowzrocznych interesów garstki mieszkańców terytorium Leśnicy rozumianej jako osiedle Wrocławia. Niemniej jednak potrzebna jest – i to szybko – zmiana jakościowa. Byłoby dobrze, gdyby zbliżenie nastąpiło wśród ludzi, którzy chcieliby działać na rzecz zmian. Zmian dokonywanych wspólnie w ramach osiedlowych możliwości, bez podziałów na partykularne interesy znane z projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego na przykład. Myślę, że to jest najzupełniej realne.

Osiedle Leśnica różnorodną jednością?

Jednocześnie jednak nie zapominać o tym, żeby spróbować tworzyć wspólny ośrodek decyzyjny, który mógłby w większej sile zacząć oddziaływać na to, co dzieje się na osiedlach. Nie chodzi tu jedynie o to czy inne załatwienie konkretnej sprawy, bardziej o uzyskanie świadomości wspólnoty interesów nie tylko w obrębie własnego grodzonego osiedla. Tylko w taki sposób można, moim skromnym zdaniem, w ogóle zacząć myśleć o tym, aby osiedle Leśnica i okolica były tworami osobnymi, pozostając jednocześnie osiedlem jednym i różnorodnym. Nie jest to niemożliwe, ale zapewne nie przyjdzie samo i być może nie przyjdzie również łatwo. Z całą pewnością jednak potrzeba tego rodzaju działania jest pilna.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on pocket
Pocket
Share on email
Email

Ostatnie publikacje